Ranong是什么意思 Ranong的读音、翻译、用法

Ranong是什么意思 Ranong的读音、翻译、用法

1. 'Ranong'是泰国的词语,位于泰国南部的一个省份。

2. 'Ranong'的中文翻译为“拉农”,可以用作地名或人名。

3. Ranong省以其美丽的海滩、热带雨林和温泉而闻名,是一个旅游胜地。

4. Ranong省也是泰国重要的港口城市之一。

5. 在Ranong省,有许多历史遗迹和文化景点,吸引了很多游客。

6. Ranong省也因为其高品质的咖啡而出名。

7. Ranong省的盛产物包括天然橡胶、刺猬果和柚子。

8. Ranong省的气候炎热潮湿,有大量的降雨,因此气候适宜种植各种农作物。

9. Ranong省的居要依靠旅游业和农业谋生。

例句:

1. เรือข้ามชายฝั่งไประนอง (Rūa kâam chāi fàng bpai rá-naawng) - 船越过海岸到达Ranong。

2. ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ไประนองประมาณ 10 ชั่วโมง (Chái wee-laa dern thaang jaak groong-têep bpai rá-naawng bprà-maan sip châ-u-moong) - 从曼谷到Ranong需要大约10个小时的旅行。

3. ฉันไปเที่ยวระนองที่หาดเจ้าทะเล (Chǎn bpai thîao rá-naawng tîi hàat jâo tá-lay) - 我去Ranong的Jao Taley海滩旅游。

4. ระนองเป็นเมืองที่มีอาหารทะเลอร่อยมาก (Rá-naawng bpen mêuang thîi mi ae-haǎn tá-lay à-ròi mâak) - Ranong是一个海鲜很美味的城市。

5. น้ำพุร้อนในระนองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม (Nam--rón nai rá-naawng bpen sà-tǎan thîi tôrng-thîao yâwt-ni-yam) - Ranong的温泉是一个受欢迎的旅游景点。

6. ระนองเป็นสถานที่ปลูกกาแฟคุณภาพสูง (Rá-naawng bpen sà-tǎan thîi bplùuk gaa-fae kùn-paǎp sŭung) - Ranong是一处种植高品质咖啡的地方。

7. เกษตรกรในระนองปลูกผลไม้ได้ผลผลิตอย่างดี (Gàyt-sà-gráw nai rá-naawng bplùuk pòn-lá-mai dâai pŏn pŏn-lit yàang dee) - Ranong的农民种植的水果收成很好。

8. ในฤดูฝนระนองมีฝนตกตลอดเวลา (Nai rít-duu fŏn rá-naawng mee fŏn dtòk dtà-lòt wee-laa) - 在雨季Ranong一直下雨。

9. คนในระนองรับรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาท่องเที่ยว (Kon nai rá-naawng ráp-rúu thĕung kwaam-săm-kan khǎawng gaan-pat-tá-naa tôrng-thîao) - Ranong的人们意识到了旅游业发展的重要性。  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: univalvular是什么意思 univalvular的读音、翻译、用法
下一篇: oliveira是什么意思 oliveira的读音、翻译、用法