sevandija是什么意思 sevandija的读音、翻译、用法

sevandija是什么意思 sevandija的读音、翻译、用法

'sevandija'是塞尔维亚的词语,中文翻译是寄生虫。

这个词语用来形容一些人行为不端,依靠欺骗、托词或者卑劣的手段获得利益的人。这个词语在塞尔维亚社会常常被用来指称那些贪污、受贿、的官员以及其他不法分子。

以下是九个含有'sevandija'的例句:

1. Sevandija je ukraden novac namenjen za izgradnju bolnice. (寄生虫偷走了为建造医院而拨出的资金。)

2. Službenik koji je odobrio tu transakciju je pravi sevandija. (批准了那笔交易的是个真正的寄生虫。)

3. Moramo se izboriti protiv sevandija koji uništavaju naše društvo. (我们必须与那些我们社会的寄生虫斗争。)

4. Predsednik firme je bio sevandija koji je kroz uzimanje mita obogatio sebe i svoje poslovne partnere. (公司总裁是个寄生虫,通过收受贿赂使自己和商业合作伙伴变得富有。)

5. Sevandijama koji rade u javnoj službi treba momentalno oduzeti imovinu. (需要立即没收那些在公共服务领域中工作的寄生虫的财产。)

6. Ova država je puna sevandija koji se obogatili na račun naroda. (这个国家充满了寄生虫,他们通过剥削百姓而变得富有。)

7. Naša zemlja neće se više tolerisati da bude izvor ovakvih sevandija. (我们的国家将不再容忍成为这些寄生虫的来源。)

8. Sevandije su u ime kapitala zgazile naše pravo na rad i dostojanstvo. (寄生虫们在资本的名义下践踏了我们的劳动权利和尊严。)

。)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: funcional linear是什么意思 funcional linear的读音、翻译、用法
下一篇: Resistencia fiscal是什么意思 Resistencia fiscal的读音、翻译、用法