Phaner furcifer是什么意思 Phaner furcifer的读音、翻译、用法

Phaner furcifer是什么意思 Phaner furcifer的读音、翻译、用法

'Phaner furcifer'是马达加斯加语,意为“叉状幻蜥”。它是一种马达加斯加岛特有的变色龙,全长可达30厘米,主要栖息于马达加斯加岛的丛林和林缘地带,以昆虫和小型无脊椎动物为食。

以下是9个含有'Phaner furcifer'的例句:

1. Ny Phaner furcifer dia biby endriky ny tany an-dranomasina Madagascar.

这种Phaner furcifer变色龙生活在马达加斯加的海岸地区。

2. Tsy mazava ho azy fa ny Phaner furcifer dia afaka mandà ny tsy fotsiny ny lohany.

Phaner furcifer变色龙的舌头可以伸展得非常长。

3. Ny fomba fitsaboana an'i Phaner furcifer dia tafiditra amin'ny nana azy tamin'ny farany.

Phaner furcifer变色龙的训练方法是通过最后一个饲料来吸引它们。

4. Ny tsirairay amin'ny fomba fiasa an'i Phaner furcifer dia misy fitsaboana mazava ho azy.

每个Phaner furcifer变色龙都有其特定的行为方式。

5. Ny havanana ara-dalàna ampiasaina amin'ny Phaner furcifer dia tsy azo ivadika.

不能滥用Phaner furcifer变色龙的法律保护。

6. Ny Phaner furcifer dia manana zo ndriky ny tany.

Phaner furcifer变色龙具有非常好的环境适应能力。

7. Ny Phaner furcifer dia biby orinasa tsara, izay tsy mety ho fatin'ny fahasarotan'ny biby.

Phaner furcifer变色龙是一种有价值的商业动物,不会轻易被出售。

8. Ny fampiasana tetikasa mikasika ny Phaner furcifer dia mila fanatanterahana tsara ny tsena.

Phaner furcifer变色龙的利用需要得到良好的市场保障。

9. Ny Phaner furcifer dia tia ny toeram-pivarotana masoandro satria misy ny fanazavana mikasika azy.

Phaner furcifer变色龙喜欢阳光充足的环境,因为这种环境对它们有利。  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: casa de verao是什么意思 casa de verao的读音、翻译、用法
下一篇: Oberspreewald-Lausitz是什么意思 Oberspreewald-Lausitz的读音、翻译、用法