Ficus nekbudu是什么意思 Ficus nekbudu的读音、翻译、用法

Ficus nekbudu是什么意思 Ficus nekbudu的读音、翻译、用法

'Ficus nekbudu'是尼泊尔语,翻译为无花果树。在尼泊尔,无花果树是一种常见的植物,被人们广泛种植用于果实的食用和药用。

以下是9个含有'Ficus nekbudu'的例句:

1. यो बारह महिनाको फल दिने फलों समेत 'Ficus nekbudu' वृक्ष बहुमूल्य हुन् । (这种每年果实长达12个月的植物,包括无花果树,是非常珍贵的。)

2. 'Ficus nekbudu' वृक्ष को पातलाहरु स्वस्थ हुन्छन् र घात नपर्न्छ । (无花果树的叶子很健康,不易受损。)

3. हामीले 'Ficus nekbudu' वृक्ष को शाखा रक्षा गर्न खुशी छौं । (我们很乐意保护无花果树的树枝。)

4. आजको दिनमा, 'Ficus nekbudu' वृक्ष दैनिक खाना पोषणमा सहज उपलब्ध छ । (在今天,无花果树在日常饮食中很容易得到。)

5. यो संसारमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो 'Ficus nekbudu' वृक्ष नेपालमा पाइन्छ । (尼泊尔有世界上最大的无花果树。)

6. 'Ficus nekbudu' वृक्ष को ब्लड प्रेशर समान राख्न परेको पानी बिर्सिनु हुँदैन । (不能忘记饮用保持血压稳定的水源来帮助无花果树生长。)

7. 'Ficus nekbudu' वृक्ष को फल दिने योग्यता यो देख्ने ठाउँमा हुन्छ । (无花果树产生果实的资质可以在这里观察到。)

8. उत्तरी नेपालमा, 'Ficus nekbudu' वृक्ष पारंपरिक रुपमा कुटीर वातावरणको मूल भाग हो । (在尼泊尔北部地区,无花果树是传统小屋环境的重要组成部分。)

9. 'Ficus nekbudu' बिरुवाको हाइट ले यसलाई एक मुक्त स्थानमा राखेर हावा बहार नै गर्छ । (无花果树的高度将它放在一个开阔的空间中,使它可以吸入新鲜的空气。)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: acido cloridrico是什么意思 acido cloridrico的读音、翻译、用法