yoruba是什么意思 yoruba的读音、翻译、用法

yoruba是什么意思 yoruba的读音、翻译、用法

Yoruba是尼日利亚的一种语言,主要使用于西南部的约鲁巴人区域。它是非洲最大的语言之一,被认为是一种汉扎语言,拥有多个方言变体。Yoruba在尼日利亚有超过2000万人使用,并且在其他国家,如贝宁、多哥、牙买加等地也被广泛使用。

例句:

1. Mo ní ìwé Yorùbá lórúkọ mi. (我叫Yoruba的书。)

I have a Yoruba book.

2. Bàbá ní ìrèkè Yorùbá. (爸爸知道Yoruba的故事。)

My father knows Yoruba stories.

3. Mo fi Yorùbá sọ̀rọ̀. (我会说Yoruba。)

I can speak Yoruba.

4. Eku ojo meta. (三天好。)

Good afternoon.

5. Mo fẹ́ yín àti gbogbo ènìyàn lórí Yorùbá ilẹ̀. (我想在Yoruba国家和所有人交流。)

I want to communicate with everyone in Yoruba-speaking countries.

6. Akiyesi ni ibe ni won ni Yoruba. (Akiyesi是Yoruba语中的“医生”。)

Akiyesi is the Yoruba word for "doctor."

7. Mo ní ìwé Yorùbá lórí odún méjì. (我有两年的Yoruba书。)

I have been studying Yoruba for two years.

8. Mo ni àwọn èdè kọ̀ọ̀kan lẹ́yìn Yorùbá. (我知道Yoruba的其他语言。)

I know other languages besides Yoruba.

9. Mo ti kò Yoruba lórúkọ mi yẹn. (我不知道那个叫Yoruba的东西。)

I do not know what that Yoruba thing is.  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: monstera是什么意思 monstera的读音、翻译、用法
下一篇: salgueiro fragil是什么意思 salgueiro fragil的读音、翻译、用法