bufar是什么意思 bufar的读音、翻译、用法

bufar是什么意思 bufar的读音、翻译、用法

1. 'bufar'这个词语来源于西班牙语。

2. 'bufar'的主要翻译是“吹”或“喘气”。

3. 'bufar'通常用于描述呼出气息或通过嘴吹气的行为。

以下是9个含有'bufar'的例句:

1. És bo bufar les espelmes, però no les flors. (西班牙语) - 吹蜡烛是可以的,但不要吹花。

2. Després de córrer, la gossa bufava molt fort. (加泰罗尼亚语) - 跑完后,狗喘得很厉害。

3. Va bufar la trompeta per anunciar l'arribada del rei. (加泰罗尼亚语) - 他吹着喇叭宣布国王的到来。

4. Vaig posar un ventilador per bufar aire fresc. (加泰罗尼亚语) - 我放了一台风扇来吹冷气。

5. El vent bufava amb força i les branques s'agitaven. (西班牙语) - 风很大,树枝在晃动。

6. Vaig bufar la veu perquè em sentissin a l'altra banda del riu. (加泰罗尼亚语) - 我大声喊叫,以便对岸的人听得清楚。

7. Els nens van bufar les bombolles fins que es van esclatar. (加泰罗尼亚语) - 孩子们吹泡泡直到它们爆炸。

8. És important bufar un bon crit per mostrar el teu fortalesa. (加泰罗尼亚语) - 大喊一声展示你的力量很重要。

9. El toro bufava fort quan els toreros es van apropar. (西班牙语) - 马扎和斗牛士靠近时,公牛发出了强烈的喘息声。  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Coaching是什么意思 Coaching的读音、翻译、用法
下一篇: notavel是什么意思 notavel的读音、翻译、用法