swinia是什么意思 swinia的读音、翻译、用法

swinia是什么意思 swinia的读音、翻译、用法

'swinia'这个词语来源于波兰语,意为“猪”。

常见翻译:

- 猪

用法:

- 可以用来指代动物,也可以比喻人或事物。

以下为含有'swinia'的9个例句:

1. Swinia jest jednym z najważniejszych zwierząt hodowlanych w Polsce.

(猪是波兰最重要的饲养动物之一。)

2. Jak smakuje swinia?

(猪肉的味道如何?)

3. Ta swinia wygląda na bardzo korpulentną.

(这只猪看起来非常肥胖。)

4. W zoo można zobaczyć swinie, które występują w różnych kolorach.

(在动物园里可以看到不同颜色的猪。)

5. W Polsce kultywuje się wiele tradycyjnych potraw z mięsa swini.

(在波兰,有许多传统的猪肉菜肴。)

6. Moim ulubionym mięsem jest swinia.

(我最喜欢的肉是猪肉。)

7. Swinie są bardzo inteligentnymi zwierzętami.

(猪是非常聪明的动物。)

8. Musimy zrobić wiele, aby zapewnić dobre warunki dla hodowli swini.

(我们必须做很多工作,以确保良好的猪饲养条件。)

9. Swinia jest głównym źródłem mięsa w wielu kuchniach świata.

(猪肉是许多世界各地菜肴的主要来源。)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Apanteles rubecula是什么意思 Apanteles rubecula的读音、翻译、用法
下一篇: Witness Lee是什么意思 Witness Lee的读音、翻译、用法