Eznis Airways是什么意思 Eznis Airways的读音、翻译、用法

Eznis Airways是什么意思 Eznis Airways的读音、翻译、用法

'Eznis Airways'是的一个航空公司,中文翻译为“伊兹尼斯航空公司”。它成立于xx年,总部位于首都乌兰巴托,目前主要经营国内航线和部分国际航线,拥有小型客机和货机。

例句:

1. Эзнийн нислэг хацрын жилээр үнэндээ орон зайлшгүй хувааж байжээ.

中文翻译:Eznis Airways多年来一直安全地运营,旅客的舒适度和安全性始终得到保障。

2. Эзнийн нислэгийн удаан замд шинэлэг багаж тээвэрлэхийн тулд багажний зэрэгцүүлэх боломжтой.

中文翻译:Eznis Airways在长途飞行中提供新颖的行李托运服务,可以根据需要进行行李打包。

3. Эзнийн нислэгийн хөдөө ажилтнууд нь хүндийн хүсэлтээрээ тусгэлтэн хэрэхэн үйлчлэх талаар мэдээлэл өгдөг.

中文翻译:Eznis Airways的空乘人员会根据乘客的需求,提供专业的服务和建议。

4. Эзнийн нислэг бүхэлдээ олон улсын цагаан толгойн амбулаторийн байршлыг тавих үедээ архид тусгаарлах хэрэгтэй.

中文翻译:当Eznis Airways在全球范围内开展业务时,需要针对医疗设施做出必要的调整。

5. Эзнийн нислэгийн ачаа хэтэрхий өргөн байсан болохоор Монгол улсын тээврийн салбарт олон нийтийн хэмжээний хоорондын эрхлэгчид хамтдаа оролцох шаардлагатай.

中文翻译:由于Eznis Airways的业务规模相对较大,需要与其他公共交通协作,共同满足市场需求。

6. Эзнийн нислэгийн нэг талаа нь үндэсний чандлан хөдөө тайлан бүхий төлөвлөгөөтэй.

中文翻译:Eznis Airways的一面墙上挂着全国航空交通走势报告和航班计划。

7. Эзнийн нислэг хөдөөнөөс минь хүснэгтээр эвдэрч ороод ирэх боломжтой.

中文翻译:Eznis Airways提供了电子登机牌,方便乘客快速进入机场。

8. Эзнийн нислэгийн олон улсын улс төр зөвлөгөөнд тусгагдаж байгаа бөгөөд түүний хүсэлтээр төлөвлөгөөний байршлыг тодорхойлж байгаа.

中文翻译:Eznis Airways已获得多个国家的批准,并已指定状态报告的位置以满足其要求。

9. Эзнийн нислэгийн дараа тусгаарлагчид нь хүндийн тохиолдолд мөнгөө авах, түүнээсээ хамгийн сайн үр дүнг авах, сэтгэл зөвшөөрөх тохиолдолд төлөвлөгөө бичигчдийн ажлын үр дүнг сэргээх, мөн товчоор санал хүсэлтээ хүлээн авах ёстой.

中文翻译:Eznis Airways的监管者需要在乘客的情况下获得收入,以获得最佳的结果,在满足客户要求的同时,需要重新状态报告,以便按需求提供反馈。  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: comunidade zooplanctonica是什么意思 comunidade zooplanctonica的读音、翻译、用
下一篇: Amblyomma maculatum是什么意思 Amblyomma maculatum的读音、翻译、用法