mor是什么意思 mor的读音、翻译、用法

mor是什么意思 mor的读音、翻译、用法

'mor' 是挪威语,意为“海洋/海”。

在挪威语中,'mor' 这个词通常用来描述大海或者海洋,是一个非常常见的词汇。它可以用作名词或者形容词,描述与海洋有关的事物。例如:

1. Jeg elsker å bade i det kalde mor. (我喜欢在寒冷的海水中游泳。)

2. Du må være forsiktig når du seiler på det åpne mor. (当你在开放的海上航行时需要小心。)

3. Når jeg ser det store blå mor, føler jeg meg så fri. (当我看到大海时,我感到非常自由。)

4. Ved solnedgang er det vakreste synet å se solen synke ned i mor. (在日落时,最美的景象是看到太阳缓缓沉入海中。)

5. Jeg liker å spise sjømat, fordi det kommer fra mor. (我喜欢吃海鲜,因为它们来自海洋。)

6. Det var en farlig båttur, fordi vi møtte en stor storm på mor. (那是一次危险的船程,因为我们在海上遇到了一场狂风暴雨。)

7. Mor kan være rolig eller urolig avhengig av været. (海洋可以因天气而平静或汹涌。)

8. Jeg hører bølgene som bryter mot stranden, og jeg vet at mor er nær. (我听到海浪拍打着沙滩,我知道海洋就在附近。)

9. På sommeren liker vi å dra på picknick ved mor. (在夏天,我们喜欢去海边野餐。)

总结:'mor' 是挪威语中“海洋/海”的意思,是非常常见的词汇之一。它可以用作名词或形容词,描述与海洋有关的事物。在挪威语中,使用 'mor' 来描述大海或者海洋非常普遍。  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: myoinositol是什么意思 myoinositol的读音、翻译、用法
下一篇: cerumen是什么意思 cerumen的读音、翻译、用法