Nijo是什么意思 Nijo的读音、翻译、用法

Nijo是什么意思 Nijo的读音、翻译、用法

Nijo是日本语的拼音,在日语中表示“二条”。这个词通常用来指京都市的二条城,是日本历史上重要的城堡和文化遗产之一。

含有Nijo的9个例句:

1. 二条城は日本の歴史上、最も美しい城の一つです。(Nijo-jo wa Nihon no rekishi-jo, motto mo utsukushii shiro no hitotsu desu.) - 二条城是日本历史上最美丽的城堡之一。

2. 二条市場は、京都の有名な食べ物の店が集まる場所です。(Nijo-ichiba wa, Kyoto no yumei-na tabemono no mise ga atsumaru basho desu.) - 二条市场是京都著名美食店的聚集地。

3. 二条駅から徒歩5分で、二条城に行けます。(Nijo-eki kara toho 5-fun de, Nijo-jo ni ikemasu.) - 从二条站步行五分钟即可到达二条城。

4. 京都市内を観光するなら二条城がおすすめです。(Kyoto-shi nai wo kanko suru nara Nijo-jo ga osusume desu.) - 如果想逛京都市,推荐参观二条城。

5. 二条市場で新鮮な魚を買いました。(Nijo-ichiba de shinsen-na sakana o kaimaa.) - 在二条市场买了新鲜的鱼。

6. HENRIKによる独特なスタイルは二条の人々に受け入れられました。(HENRIK ni yoru dokutoku-na sutairu wa Nijo no hitobito ni ukeireraremaa.) - HENRIK独特的风格得到了二条人的接受。

7. 二条城では、毎年多くの観光客が訪れます。(Nijo-jo de wa, maitoshi ooku no kanko-kyaku ga otozuremasu.) - 每年都有许多游客来参观二条城。

8. 二条城は夜にライトアップされて、とても美しいです。(Nijo-jo wa yoru ni raitoappu sarete, totemo utsukushii desu.) - 二条城在夜晚被点亮,非常美丽。

9. 二条城の周りには、多くの歴史的な建物があります。(Nijo-jo no mawari ni wa, ooku no rekishi-teki na tatemono ga arimasu.) - 二条城周围有许多历史建筑。  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: mue是什么意思 mue的读音、翻译、用法
下一篇: Santiago Canizares是什么意思 Santiago Canizares的读音、翻译、用法