Farbauti是什么意思 Farbauti的读音、翻译、用法

Farbauti是什么意思 Farbauti的读音、翻译、用法

Farbauti是冰岛语的一个词语,意为“暴风雨之神”。在北欧神话中,Farbauti是一位巨人和雷神索尔的敌人。

例句:

1. Ég trúi á Farbauta.

我相信Farbauti。

2. Farbauti var svo reiður að hann stökk á Svipdag.

Farbauti非常愤怒,他跳到Svipdag身上。

3. Þegar Farbauti var úti, var allt í kringum hann í erfiðlei.

当Farbauti出现时,周围的一切都变得困难。

4. Farbauti sendi eldingar á leið yfir himininn.

Farbauti向天空放电。

5. Þú ert eins og Farbauti, þú ert svo reiður.

你像Farbauti一样愤怒。

6. Farbauti var ógnarfullur í dag.

Farbauti今天非常威胁。

7. Þegar Farbauti var í húsi, snéri öllu til dauðans.

当Farbauti在房子里时,所有事情都变得非常糟糕。

8. Ég vona að Farbauti verði mildur á morgun.

我希望Farbauti明天会宽容一些。

9. Það var eins og Farbauti var til stöðu við húsið okkar.

就像Farbauti站在我们房子的门口一样。  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: boliviano是什么意思 boliviano的读音、翻译、用法
下一篇: Shingu是什么意思 Shingu的读音、翻译、用法