Svalbard是什么意思 Svalbard的读音、翻译、用法

Svalbard是什么意思 Svalbard的读音、翻译、用法

'Svalbard'是挪威的词语,中文翻译是“斯瓦尔巴群岛”。斯瓦尔巴群岛位于北极圈内,是世界上最北的永久居民区之一,由数个岛屿和岛屿周围的雪地组成。斯瓦尔巴群岛还是一个环境保护区,拥有壮观的冰川、北极熊、鲸鱼和极光等自然风光。

以下是9个含有'Svalbard'的例句:

1. Jeg har alltid ønsket å besøke Svalbard for å se isbjørner. (挪威语:我一直想去斯瓦尔巴因为我想看北极熊。)

2. Svalbard er et populært reisemål for naturelskere og eventyrere. (挪威语:斯瓦尔巴是自然爱好者和冒险家们的热门旅游地点。)

3. Det er viktig å respektere naturen når man besøker Svalbard. (挪威语:在参观斯瓦尔巴时,尊重自然是很重要的。)

4. Svalbard er ikke et sted for uerne turister. (挪威语:斯瓦尔巴不是新手游客的地方。)

5. Jeg har sett utrolige nordlys på Svalbard. (挪威语:我在斯瓦尔巴看到了令人惊叹的极光。)

6. Det finnes ingen innfødte på Svalbard, bare midlertidige beboere. (挪威语:斯瓦尔巴上没有土著,只有临时居民。)

7. Svalbard er en av de siste urørte villmarkene i verden. (挪威语:斯瓦尔巴是世界上最后的未被接触的荒野之一。)

8. Selv om det er midnattssol om sommeren, er det mørkt store deler av vinteren på Svalbard. (挪威语:虽然夏天有午夜太阳,但斯瓦尔巴的大部分时间在冬天是黑暗的。)

9. Svalbard er en viktig forskningsstasjon for å studere klimaendringer og tilpe oss en verden i endring. (挪威语:斯瓦尔巴是一个重要的研究站,为了研究气候变化和适应一个变化中的世界。)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Echinorhinus cookei是什么意思 Echinorhinus cookei的读音、翻译、用法
下一篇: Wang Meng是什么意思 Wang Meng的读音、翻译、用法