cuti是什么意思 cuti的读音、翻译、用法

cuti是什么意思 cuti的读音、翻译、用法

"cuti"是马来语中的词语,意思是假期。

常见翻译:假期,休假,放假。

用法:通常指工作、学校等方面的暂时休息,一般由上级机构或个人申请后获得。

9个例句:

1. Saya akan cuti seminggu ke Bali pada bulan depan.(我下个月将休一个星期的假去巴厘岛。)

2. Terima kasih bos, atas cuti hari ini.(谢谢老板,今天能够请假。)

3. Cuti tahunan di sini hanya 14 hari.(这里的年假只有14天。)

4. Anak-anak sekolah akan cuti se 3 bulan.(学生们将放3个月的暑假。)

因为我正在休假中。)

6. Cuti saya bermula dari 12 hingga 22 Mac.(我的假期从xx月xx日到xx日。)

7. Sekiranya anda ingin cuti tanpa rekod, ia perlu diluluskan oleh pengetua.(如果你想请无记录的假期,必须得到校长批准。)

8. Cuti sakit anda diiktiraf hanya dengan surat doktor.(只有医生证明的病假才能被承认。)

9. Dia meminta cuti kerana ada urusan keluarga yang perlu diselesaikan.(他因为家庭事务需要解决,请求休假。)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Photodiode是什么意思 Photodiode的读音、翻译、用法
下一篇: induration是什么意思 induration的读音、翻译、用法