Koper是什么意思 Koper的读音、翻译、用法

Koper是什么意思 Koper的读音、翻译、用法

Koper是斯洛文尼亚语中的一个词语,意为"铜"。Koper是斯洛文尼亚西部城市的名称,位于阿德里亚海东岸。该城市曾是威尼斯共和国的一部分,保留了很多古老的建筑和文化遗产。Koper在斯洛文尼亚语中也可用作动词,意为"奋斗"或"挣扎"。

以下是9个含有Koper的例句:

1. Koper je pomemben rudnikarski kraj v Evropi. (Koper是欧洲重要的铜矿区)

2. V Koperju lahko obiščete veliko kulturnih znamenitosti. (你可以在Koper参观很多文化景点)

3. Koper je pristaniško mesto, ki ima največjo luknjo za sidranje na Jadranu.(Koper是一个港口城市,拥有亚得里亚海最大的锚地)

4. Prihajam iz majhnega kraja blizu Kopra.(我来自Koper附近的一个小地方)

5. V Kopru lahko kupite veliko umetniških izdelkov.(你可以在Koper买到许多艺术品)

6. Mnogi ljudje v Kopru se ukvarjajo s turizmom.(许多Koper的居民从事旅游业)

7. Moji starši so se spoznali v Kopru.(我的父母是在Koper认识的)

8. Zvečer smo se sprehodili po Koprskem pristanišču.(晚上我们在Koper的港口散步)

9. Koper je tipično mediteransko mesto.(Koper是典型的地中海城市)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Macroptilium atropurpureum是什么意思 Macroptilium atropurpureum的读音、翻译
下一篇: notification是什么意思 notification的读音、翻译、用法