Kalmar是什么意思 Kalmar的读音、翻译、用法

Kalmar是什么意思 Kalmar的读音、翻译、用法

'Kalmar'是瑞典语,意为“城市港口”。它通常用于指瑞典东南部的城市卡尔马尔,也用于一些其他地名和品牌名称。

以下是九个使用'Kalmar'的例句:

1. Jag bor i Kalmar. (我住在卡尔马尔。)

2. Kalmar slott är en av de mest besökta turistattraktionerna i staden. (卡尔马尔城堡是该市最受欢迎的旅游景点之一。)

3. Kalmar FF är en fotbollsklubb från Kalmar. (卡尔马尔足球俱乐部是来自卡尔马尔的足球俱乐部。)

4. Jag köpte en Kalmar-lampa till mitt vardagsrum. (我在客厅里买了一盏卡尔马尔灯。)

5. Kalmar är en viktig hamnstad i sydöstra Sverige. (卡尔马尔是瑞典东南部重要的港口城市。)

6. Jag har bott i Kalmar hela mitt liv. (我一直住在卡尔马尔。)

7. Kalmar län ligger vid Östersjön. (卡尔马尔县位于波罗的海附近。)

8. Bussen går direkt från Stockholm till Kalmar. (巴士直达自斯德哥尔摩到卡尔马尔。)

9. Kalmar universitet är känt för sin forskning inom teknik och naturvetenskap. (卡尔马尔大学以其在技术和自然科学领域的研究而闻名。)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Patrick Suskind是什么意思 Patrick Suskind的读音、翻译、用法
下一篇: omnivore是什么意思 omnivore的读音、翻译、用法