momo是什么意思 momo的读音、翻译、用法

momo是什么意思 momo的读音、翻译、用法

'momo'这个词语来源于藏语,是指一种藏式饺子,通常由面粉皮包裹着肉馅、蔬菜或奶制品等馅料制成。它是藏族、尼泊尔族、印度尼西亚等地区的传统美食之一,也在中国、青海、四川等地区普遍存在。

以下是9个含有'momo'的例句:

1. སྤྲུལ་པོ འདིའི་ཁ་ཆེར་མོ་མོ་རྣམ་དུ་ཞེས་པའི་བདག་སྐྲུན་བཟང་པོད་གསོག་ལེབ་པར་བྱེད།

(Sprul-pa di'i kha-cher mo-mo rnam-du zhe-spa'i bdag-skrung bzung-pod gso-g-leb-par byed)

这家餐馆的藏式饺子味道非常好。

2. मोमो खानेको समय आँखा जोड्नु होला ।

(Momo khaneko samay aankha jodnu hola)

吃饺子的时候要用手揉眼睛。

3. 科卡尼的百货商店里有卖美味的藏式饺子。

(Di toko serba ada di Kokani ada jual momo enak)

4. यो मोमो ५० रुपैयाँ हो।

(Yo momo pachpan rupaiyan ho)

这个饺子价值50卢比。

5. ཁོང་གི་ཕོ་བྲིས་རིང་ལུགས་གཞགས་སོ། མོ་མོ་མིག་གསུང་བྱུང་བའི་མཇུག་རྟེན་རིག་པས་རང་དབང་དེའི་སེམས་རིམ་པའི་ཏིང་ངེ་ལའང་རུང་ལུ་བགྲོ་བའི་ཚོགས་སུ་མོ་མོ་བྱེད།

(Khong-gi pho-bris ring-lug-shyag-so | Mo-mo mik-sung byung-ba'i mjuk-rten rig-pa-s rang-dbang-de'i sems-rim-pa'i ting-nge-lang-rung-lu bgro-ba'i tshog-su | Momo byed)

在广场上有一个小摊位卖着美味的藏式饺子。

6. ももをたくさん作ってパーティーに出かけました。

(Momo wo takusan tsukutte paatii ni dekakemaa)

我做了很多饺子去宴会上。

7. ང་ལ་༥ གསར་བྱ་བསྐྱབས་རྗེས་རོགས་པའི་རིམ་པའི་མཇུག་གི་ཆུ་ཚོད་དང་བདག་ཡོད་ལོག་བཤད་ལེན་བསད་སོང་བཙུགས་དང་བདག་བྱེད་པའི་རང་སྲོང་གི་དོན་དུ་ཁནང་གི་ཆུ་གསུམ་ལུ་མོ་མོ་བྱེད།

(Nga-la 5 gsar-bya bsKyabs rjes-rogs-pa'i rim-pa'i mjuk-gi chu-tshod dang bdag-yod log-bshad-len-bsad-song-btsug-dang bdag-byed-pa'i rang-srong-gi don-du khnang-gi chu-gsum-lu mu-mo byed)

我在xx年里参加了很多聚会,吃了很多美味的藏式饺子。

8. నేను మోమోన్ను తయారు చేసినా నా కుటుంబం పసిపరుగా ఉన్నారు.

(Nenu momonnu tayaaru chesina naa kutumbam pasiparugaa unnaru)

我制作饺子后,我的家人感到很满意。

9. རྒྱུན་རིགས་གཞུང་འགྲུབ་ལག་དབྱིངས་ལགས་ཆེན་པོའི་མཐོ་ཆས་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་བྱེད་པ་རེད།

(Rgyun-rigs gzhungs 'grub-lag-dbyings lag-sgyus-chen-po'i mtho-chas-pa bzhan-du 'grub-bye-dpa red)

了解藏式饺子的历史和文化非常有趣。  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: arracacha是什么意思 arracacha的读音、翻译、用法
下一篇: brillant是什么意思 brillant的读音、翻译、用法