Jaakko Hintikka是什么意思 Jaakko Hintikka的读音、翻译、用法

Jaakko Hintikka是什么意思 Jaakko Hintikka的读音、翻译、用法

'Jaakko Hintikka'是芬兰语,翻译成中文为“亚科·欣提卡”。他是一位著名的哲学家和逻辑学家,被认为是“知识和推理的现代奠基者”之一。

以下是九个使用Jaakko Hintikka的例句:

1. Jaakko Hintikka on yksi suurimmista suomalaisista filosofeista.

亚科·欣提卡是芬兰最杰出的哲学家之一。

2. Hintikka kehitti modaalilogiikan.

欣提卡创立了模态逻辑学。

3. Hintikka oli pääpuhujana kansainvälisessä filosofiakongressissa.

欣提卡是国际哲学大会的主要演讲者。

4. Hintikka tutki tiedon luonnetta ja filosofian historiaa.

欣提卡研究知识的本质和哲学史。

5. Hintikka on vaikuttanut merkittävästi nykyajan logiikan kehitykseen.

欣提卡对现代逻辑学的发展有重大影响。

6. Hintikan kirja on arvokas tietolähde.

欣提卡的书是一种宝贵的信息来源。

7. Hintikka sai useita tunnustuspalkintoja työstään filosofian alalla.

欣提卡因其在哲学领域的工作获得多项荣誉奖励。

8. Hintikan ajatukset ovat edelleen merkityksellisiä.

欣提卡的思想在今天仍然很有意义。

9. Hintikka haastoi perinteisen käsityksen logiikasta.

欣提卡挑战了传统逻辑学的观念。  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: fascination是什么意思 fascination的读音、翻译、用法
下一篇: Claude Makelele是什么意思 Claude Makelele的读音、翻译、用法