perme是什么意思 perme的读音、翻译、用法

perme是什么意思 perme的读音、翻译、用法

“Perme”是阿尔巴尼亚语,意为“透过、贯穿”。在阿尔巴尼亚语中,这个词通常用来表示通过某种障碍物或者物体表面穿透进入另一侧的情况。

以下是9个使用“perme”这个词语的例句:

1. Gazetat e dites perme nxjerrin lajmin per protesten e sotme.(今天的报纸报道了今天的抗议活动)

2. Uji mund te permej nje mbules te holluar.(水可以渗透过一个多孔的屏障)

3. Kjo kenge eshte e ndjeshme dhe me perme. (这首歌曲具有敏感性和透明度)

4. Perandoria Romake ka ndertuar disa tunele te permes neper Alpe. (罗马帝国在阿尔卑斯山区建造了几条穿山隧道)

5. Nje gje qe eshte e tjeter kuptimi per nje person, mund te jete e qarte dhe e perme per tjetrin. (对于一个人有不同含义的事物,对另一个人可能是明显而透明的。)

6. Rroba qe nuk permbytet thithin lagendit.(服装不易污染,可以吸收湿气。)

7. Ajo kenge me ka cuar ne nje bote te re, me perme dhe te pastrojme. (那首歌把我带到了一个新的世界,明亮且清晰。)

8. I dashuri, si mund te permendesh nje gje te tille?(亲爱的,你怎么可能提到这种事情?)

9. Kur hape dritaren, aj rober permej ngjan sikur fluturojne.(当你打开窗户时,蝴蝶透过房间飞翔)。

总之,“perme”是阿尔巴尼亚语中表示透过、贯穿的词汇,它通常用于描述涉及透过物体表面或障碍物的运动或过程。  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: gamma是什么意思 gamma的读音、翻译、用法
下一篇: UE是什么意思 UE的读音、翻译、用法