Goran Malmqvist是什么意思 Goran Malmqvist的读音、翻译、用法

Goran Malmqvist是什么意思 Goran Malmqvist的读音、翻译、用法

'Goran Malmqvist'是瑞典语言学家的名字。瑞典语言学家、翻译家、作家和诗人,瑞典皇家科学院院士。他曾经任教于斯德哥尔摩大学,也是中国瑞典文化中心的创办者之一,他致力于瑞典文化和中国文化之间的交流。

例句:

1. Goran Malmqvist是一位出色的语言学家。

Goran Malmqvist är en utmärkt lingvist.

2. 我们在瑞典学校里学习了Goran Malmqvist的著作。

Vi studerade Goran Malmqvists verk i svenska skolan.

3. Goran Malmqvist是一位杰出的作家和诗人。

Goran Malmqvist är en framstående föttare och poet.

4. 我们很荣幸能够听取Goran Malmqvist的演讲。

Vi är hedrade att få lyssna till Goran Malmqvists föreläsning.

5. Goran Malmqvist的翻译作品被广泛阅读。

Goran Malmqvists översättningar är mycket lästa.

6. 他的著作使我们更好地了解了瑞典文化。

Hans verk har hjälpt oss att förstå den svenska kulturen bättre.

7. Goran Malmqvist的著作被翻译成多种语言。

Goran Malmqvists verk har översatts till flera språk.

8. 他对瑞典文化和语言的研究非常深入。

Hans forskning om den svenska kulturen och språket är mycket djupgående.

9. 我们非常感激Goran Malmqvist对中瑞文化交流做出的贡献。

Vi är mycket tacksamma för Goran Malmqvists bidrag till den kinesisk-svenska kulturaustauschen.  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Andy Warhol是什么意思 Andy Warhol的读音、翻译、用法
下一篇: Harmonia是什么意思 Harmonia的读音、翻译、用法