Halden是什么意思 Halden的读音、翻译、用法

Halden是什么意思 Halden的读音、翻译、用法

'Halden'这个词语来源于挪威语,是指“港口”的意思。在挪威语中,halden这个词语使用频率不高,常见的翻译有“港口”、“码头”、“停泊处”等。

以下是9个含有halden的例句:

1. Vi la til kaien ved halden og fortøyde båten.(我们停泊在码头边,把船系好。)

2. Halden ligger ved Iddefjorden i Østfold fylke.(港口位于厄斯特福尔德县Iddefjorden河边。)

3. Halden sentrum har mange butikker og restauranter.(港口中心有许多商店和餐馆。)

4. Båten la til ved halden, og passasjerene gikk i land.(船停泊在港口,乘客下船。)

5. Det er planer om å bygge ut halden for å ta imot flere skip.(计划扩建港口,以容纳更多的船只。)

6. Halden er en viktig eksport- og importterminal for regionen.(港口是该地区重要的出口和进口集散地。)

7. Ved halden kan man se mange store containerskip.(在港口可以看到许多大型集装箱船。)

8. Den nye kaien ved halden blir snart ferdigstilt.(新的码头即将完成建设。)

9. Halden er også kjent for sine vakre omgivelser og turistattraksjoner.(港口也因其美丽的环境和旅游景点而闻名。)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: palindrome是什么意思 palindrome的读音、翻译、用法
下一篇: fibrinolyse是什么意思 fibrinolyse的读音、翻译、用法