Katsina是什么意思 Katsina的读音、翻译、用法

Katsina是什么意思 Katsina的读音、翻译、用法

Katsina是尼日利亚的一种语言,属于尼日尔-刚果语系的卡努里语族。Katsina也是尼日利亚的一个州名,这个词语常被翻译为“卡齐纳”。

以下是9个含有Katsina的例句:

1. Naɗaɗin Katsina ya taimaka musulunci akan sahabban da su kaɗai suke yin maganin yaɗi. (卡齐纳语)- Katsina州的许多人都信仰伊斯兰教并遵守其教义。

2. Kafuwar Katsina ce ta kwatanta sallar makka. (卡齐纳语)- 在Katsina市的Kafuwar区,有一座仿制麦加清真寺的清真寺。

3. Katsina ba zai hana su da kuskure ba. (豪萨语)- Katsina不会让他们幸存。

4. Zan kasance wani aboki na Katsina. (豪萨语)- 我要成为一名来自Katsina的好朋友。

5. Daga unguwar Bata daga Katsina zuwa Fagada daga Fagada zuwa Sheme, shugaban kasa ya koma daga ƙasar nan. (卡努里语)- 从Katsina的Bata区到Fagada再到Sheme区,总统从这个国家来了。

6. An dauki dalilin da zamu dogara cikin addinin musulunci a Katsina. (豪萨语)- 我们将在Katsina探讨穆斯林宗教的证据。

7. Wannan shiri ne yake daga Katsina. (豪萨语)- 这个项目来自Katsina。

8. Kuma idan ka so ka san wani abu a cikin Katsina, to ka iya ziyarci shafin Katsina Post. (豪萨语)- 如果您想了解Katsina的任何信息,请访问Katsina Post网站。

9. Yau zan taimaka ga mutumin da ya gareshi daga Katsina. (豪萨语)- 今天我将帮助一位来自Katsina的人。  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Dysaphis plantaginea是什么意思 Dysaphis plantaginea的读音、翻译、用法
下一篇: Cupressus lusitanica是什么意思 Cupressus lusitanica的读音、翻译、用法