huis是什么意思 huis的读音、翻译、用法

huis是什么意思 huis的读音、翻译、用法

'huis'这个词语源自荷兰语,意思是“房子”,在南非语言中也有被借用并加以使用的情况。在荷兰语中,'huis'是一个非常常见的词汇,通常用于描述人们居住的地方,如住宅、公寓、别墅等。此外,'huis'也可以用于指商店、公司、办公室等场所。

以下是9个使用'huis'这个词语的例句:

1. Het huis is erg groot en heeft een mooie tuin. (这个房子很大,有一个漂亮的花园。)

2. Hij heeft net een nieuw huis gekocht in de stad. (他刚在城里买了一所新房子。)

3. Mijn ouders wonen al twintig jaar in hetzelfde huis. (我的父母已经在同一所房子里住了xx年。)

4. Ik werk bij een softwarebedrijf dat in een groot huis is gevestigd. (我在一个位于大房子里的软件公司工作。)

5. Het huis staat te koop voor 500.000 euro. (这个房子售价为50万欧元。)

6. Ik ben mijn huissleutels kwijtgeraakt en kan nu niet naar binnen. (我把家里的钥匙丢了,现在无法进入。)

7. We hebben afgelopen weekend ons huis verbouwd. (上周末,我们重新装修了我们的房子。)

8. Het huis is gebouwd in de jaren '50 door mijn grootouders. (这所房子在xx年代由我的祖父母建造。)

9. Ik vind het fijn om thuis te zijn. (我喜欢呆在家里。)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: Akihabara是什么意思 Akihabara的读音、翻译、用法
下一篇: Lushunkou是什么意思 Lushunkou的读音、翻译、用法